Copyright Round Egg Travel

Alle content op de website van Round Egg Travel is auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van Round Egg Travel, met uitzondering van al datgene dat al wordt beschermd onder een reeds bestaand auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht. 

Round Egg Travel geeft de bezoeker toestemming om kleine delen van de site te kopiëren voor eigen gebruik. Wil je content openbaar vertonen, dan is vooraf schriftelijke toestemming nodig.

Neem contact met ons op